Ordine ANC

Ordine ANC (Autoritatea Națională pentru Cetățenie) – Lista de Ordine ANC (o listă de persoane într-un document PDF, care se publică cu o periodicitate zilnică pe site-ul oficial al ANC - cetatenie.just.ro) care se publică atunci când persoanelor li se aprobă cetățenia română.

Vedeți în exemplul de mai jos cum apar ordinele noi pe site-ul oficial al ANC

ordine anc exemplu cetatenie.just.ro

  • Data în care ordinul a fost încărcat pe site;
  • Numărul de ordine - Nr. Ordin;
  • Documentul PDF cu toate persoanele cărora lea fost aprobată cetățenia română.

În Listele de Ordine ANC sunt mai multe Articole

  • Articol 8 - la reintregirea familiei;
  • Articol 10 - redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv;
  • Articol 11 - foştii cetăţeni români care au pierdut această cetățenie din motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi pentru descendenţii de gradul I, II şi III ai acestora;
  • Articol 27 - renunţarea la cetăţenia română.

Cum corect se face căutarea în Lista de Ordine ANC?

  • La Nume Prenume - introdu Numele și Prenumele din buletinul de identitate (ordinea și diacriticele​ nu contează, căutarea se aplică în timp real);
  • La Nr. Dosar - introdu numărul de dosar care ți s-a dat la depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române;

Exemplu în imagine de bon cu Nr. de Dosar care se înmână la depunerea pentru cetățenie romanâ în România

nr de dosar cetatenie romana exemplu

  • La Nr. Ordin introduceți numărul de ordine stabilit de ANC.

Cum lucrează căutarea în Ordine ANC?

Pasul următor după ce ai găsit numele tău în Listele de Ordine ANC

Trebuie să te programezi pentru Depunerea Jurământului.

Abonează-te să fii notificat când ești publicat în Ordine ANC

Primește notificare când ești publicat

Introdu datele tale și noi te notificăm pe email și pe telefon în momentul publicării ordinului dvs, de asemenea veți primi indicații ce trebuie să faceți și unde trebuie să mergeți în continuare.

Nume Prenume
Nr. Dosar
Introduceti Email

Toate câmpurile sunt obligatorii!

Ultimele știri

Cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie , precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv şi care cer redobândirea ei , dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) din Legea cetățeniei române . Astfel solicitantul trebuie să dovedească prin comportamentul , acţiunile şi atitudinea sa , loialitate faţă de statul român , nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni și este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român . De asemenea , acesta trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani și are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă , în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor . În baza acestor prevederi legale , cetăţenia română se va acorda solicitantului , la cerere , cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în România sau cu menţinerea acestuia în străinătate .
Cetăţenia română poate fi redobândită sau se poate acorda persoanelor care au fost cetăţeni români şi care a pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române. Această prevedere legală se aplică și în cazul descendenților foștilor cetățenie români până la gradul III.
Astfel solicitanții trebuie să fie majori, trebuie să dovedească prin comportament, acțiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi să declare că nici în trecut nu au întreprins asemenea acţiuni. De asemenea, aceștia trebuie să fie cunoscuți cu o bună comportare şi să nu fi fost condamnați în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îi face nedemni de a fi cetăţeni români.
Solicitanții vor avea posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.
Unui cetățean român i se poate aproba renunţarea la cetăţenia română, pentru motive temeinice, dacă îndeplinește și următoarele condiții legale: a împlinit vârsta de 18 ani, nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală, nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor.
De asemenea, persoana în cauză trebuie să fi dobândit deja o altă cetățenie străină sau a solicitat-o şi are asigurarea că va dobândi respectiva cetăţenie.
Având în vedere încheierea unui protocol de colaborare între Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Oficiul Național al Registrului Comerțului, solicitanții de cetățenie română în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991 nu vor mai trebui să prezinte, pentru a dovedi mijloacele legale pentru o existență decentă în România, în cazul unor venituri din activități comerciale, certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului în fotocopie și certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului pentru societatea comercială.
Primește notificare când ești publicat in Ordine ANC

Notificare pe email. Fără Spam!

Toate câmpurile sunt obligatorii!
Aboneazate la cele mai importante stiri din lumea Cetateniei Romana!

Afla totul despre cetatenie Romana

Adresa de email nu este valida